1. Zamek został wybudowany na wzgórzu, które dziś nosi imię Przemysła. Fot. Jarosław Tritt
1. Zamek został wybudowany na wzgórzu, które dziś nosi imię Przemysła. Fot. Jarosław Tritt
1. Zamek został wybudowany na wzgórzu, które dziś nosi imię Przemysła. Fot. Jarosław Tritt
« 1 z 7 »

Zamek od XIII wieku był rezydencją polskich królów. W jego murach zapadały ważne decyzje dotyczące państwa. Władcom zależało na stabilizacji kraju i jego rozwoju. To tu w XIII wieku Przemysł II zabiegał o to, by połączyć po blisko 160 latach w jedną całość rozbitą na dzielnice Polskę. W 1493 roku w zamku Jan I Olbracht przyjął hołd mistrza krzyżackiego Johanna von Tiffena, który tym gestem potwierdził podległości swojego państwa polskiemu królowi.

Zamek był nie tylko siedzibą monarchy, ale także ostatnim punktem obrony Poznania. Wzniesiony na wzgórzu górował nad miastem jako symbol władzy królewskiej.

Brama Poznania z lotu ptaka
×