1. Fara zamyka perspektywę ulicy monumentalną fasadą. Fot. Zbigniew Szmidt.
1. Fara zamyka perspektywę ulicy monumentalną fasadą. Fot. Zbigniew Szmidt.
1. Fara zamyka perspektywę ulicy monumentalną fasadą. Fot. Zbigniew Szmidt.
« 1 z 9 »

Jezuici przybyli do Poznania na początku lat siedemdziesiątych XVI stulecia. Ich celem było stworzenie akademii – uniwersytetu na zachodnich ziemiach Rzeczypospolitej, misją natomiast – krzewienie nauki chrześcijańskiej w oparciu o trydencką reformę Kościoła i nowe metody nauczania. Jezuici wznieśli kompleks budowli obejmujący kościół, szkołę i budynek kolegium. Dzisiejsza poznańska fara, budowana z wielkim rozmachem, wzorowana na barokowych bazylikach rzymskich, onieśmielała przyzwyczajonych do skromniejszych świątyń mieszczan. Bogata polichromia i sztukaterie miały pomóc w kształtowaniu smaku i gustu XVII i XVIII-wiecznych mieszkańców miasta. Jezuici wznieśli kościół, który stał się jednym z narzędzi walki z reformacją. Wnętrza zdobią malowidła związane z postaciami polskich świętych i jezuitami. W ołtarzu głównym znajduje się obraz przedstawiający wskrzeszenie Piotrowina przez bpa Stanisława, w ołtarzach bocznych znajdują się obrazy św. Stanisława Kostki i św. Ignacego Loyoli.

Brama Poznania z lotu ptaka
×