2. Król Zygmunt August z wizytą na placu Kolegiackim. Ryc. ze zbiorów MKZ
2. Król Zygmunt August z wizytą na placu Kolegiackim. Ryc. ze zbiorów MKZ
2. Król Zygmunt August z wizytą na placu Kolegiackim. Ryc. ze zbiorów MKZ
« 2 z 4 »

Symbolem ambicji mieszczan poznańskich była kolegiata farna pod wezwaniem św. Marii Magdaleny, stojąca niegdyś na dzisiejszym placu Kolegiackim. Ta olbrzymia świątynia z wieżą o wysokości niemal 120 m stanowiła, obok ratusza, najważniejsze miejsce życia poznańskich mieszczan. Również po śmierci znaczni mieszkańcy Poznania byli chowani w murach tego kościoła. Kolegiata uległa zniszczeniu w XIX wieku i została rozebrana przez zaborców.

Brama Poznania z lotu ptaka
×