3. Po dawnej kolegiacie pozostał plac. Fot. Jarosław Tritt
3. Po dawnej kolegiacie pozostał plac. Fot. Jarosław Tritt
3. Po dawnej kolegiacie pozostał plac. Fot. Jarosław Tritt
« 3 z 4 »

Symbolem ambicji mieszczan poznańskich była kolegiata farna pod wezwaniem św. Marii Magdaleny, stojąca niegdyś na dzisiejszym placu Kolegiackim. Ta olbrzymia świątynia z wieżą o wysokości niemal 120 m stanowiła, obok ratusza, najważniejsze miejsce życia poznańskich mieszczan. Również po śmierci znaczni mieszkańcy Poznania byli chowani w murach tego kościoła. Kolegiata uległa zniszczeniu w XIX wieku i została rozebrana przez zaborców.

Brama Poznania z lotu ptaka
×