1. Budynek straży pożarnej - widok współczesny. Fot. Jarosław Tritt
1. Budynek straży pożarnej - widok współczesny. Fot. Jarosław Tritt
1. Budynek straży pożarnej - widok współczesny. Fot. Jarosław Tritt
« 1 z 2 »

Historia miasta to także historia walki jego mieszkańców z kataklizmami naturalnymi- powodziami i pożarami. Do XVII wieku za ochronę przeciwpożarową odpowiadały cechy rzemieślnicze. Aktywni poznaniacy skupieni w korporacjach zawodowych podzielili miasto na obszary, za które odpowiadała dana grupa zawodowa. Częste pożary, które z łatwością trawiły drewniane obiekty wymuszały wprowadzanie coraz to nowych technologii i rozwiązań. W 1793 roku w Poznaniu, jako jednym z pierwszych miast polskich zaczęto masowo instalować piorunochrony na dachach budynków miejskich. W 1842 roku powołane zostało Towarzystwo Ratunkowe w Poznaniu oparte na aktywnej działalności społecznej mieszkańców. W 1877 roku powołano zawodową straż pożarną, której siedziba stanęła 10 lat później.

Brama Poznania z lotu ptaka
×