1. Lewe skrzydło domu kongregacji filipinów wzniesiono w 1780 r. Fot. ze zbiorów MKZ.
1. Lewe skrzydło domu kongregacji filipinów wzniesiono w 1780 r. Fot. ze zbiorów MKZ.
1. Lewe skrzydło domu kongregacji filipinów wzniesiono w 1780 r. Fot. ze zbiorów MKZ.
« 1 z 5 »

Budynek wzniesiony w 1780 r. był siedzibą kongregacji filipinów. Przybyli oni na Śródkę już w 1665 r. Proponowali nowatorską metodę duszpasterską: poprzez dyskusję, a także śpiew i muzykę. W 1848 r. urządzono tu dom dla dzieci osieroconych w wyniku szalejącej wówczas w Poznaniu epidemii cholery. Opiekę nad nimi powierzono siostrom szarytkom.
W 1900 roku sierociniec rozbudowano o kolejne skrzydło. W poszanowaniu do historycznego obiektu powstała wówczas jego druga bliźniacza część. Nad wejściem widnieje figura św. Wincentego a Paulo przygarniającego dzieci. Przypomina ona o dawnej funkcji budynku, zakonie sióstr szarytek i ich patronie.

Brama Poznania z lotu ptaka
×