1. Królewski Zakład dla Głuchoniemych powstał z inicjatywy Fryderyka Wilhelma III w 1832 r. Fot. ze zbiorów MKZ.
1. Królewski Zakład dla Głuchoniemych powstał z inicjatywy Fryderyka Wilhelma III w 1832 r. Fot. ze zbiorów MKZ.
1. Królewski Zakład dla Głuchoniemych powstał z inicjatywy Fryderyka Wilhelma III w 1832 r. Fot. ze zbiorów MKZ.
« 1 z 6 »

Szkołę dla dzieci niesłyszących powołano decyzją króla Fryderyka Wilhelma III w 1832 r. Funkcjonuje ona do dziś i jest jedną z najstarszych tego typu placówek w Europie. Zajęcia były prowadzone początkowo w dawnym klasztorze reformatów. Ze względu na wzrost liczby wychowanków powstały nowe sale wykładowe w przylegającym od południa budynku. W 1907 r. oddano do użytku kolejny obiekt szkolny, gospodarczy i dydaktyczny. Poprzez naukę języka oraz zajęcia praktyczne szkoła dała dzieciom możliwość nauki funkcjonowania w otaczającym świecie i szansę na lepsze życie.

Brama Poznania z lotu ptaka
×