1. Fasadę budynku wieńczy Oko Opatrzności. Fot. Jarosław Tritt
1. Fasadę budynku wieńczy Oko Opatrzności. Fot. Jarosław Tritt
1. Fasadę budynku wieńczy Oko Opatrzności. Fot. Jarosław Tritt

Przełom wieków XIX i XX to na Śródce czas filantropii. Właśnie wówczas powstało tu wiele organizacji społecznych sprawujących opiekę nad biednymi, starszymi, chorymi i sierotami. Z myślą o seniorach urządzono na Śródce przytułki: osobny dla kobiet i mężczyzn. Jeden z nich – Dom „Pod Opatrznością” – mieścił się na ul. Bydgoskiej 6/7. Tu działała kuchnia dla ubogich, która codziennie wydawała im posiłki. W trosce o najmłodszych powstały punkty dożywiania oraz pierwszy w Poznaniu zakład dobroczynny, który uczył wyrabiania zręczności poprzez rzemieślnicze prace ręczne.

Brama Poznania z lotu ptaka
×