1. Kościół i klasztor reformatów powstał w XVII wieku. Ryc. ze zbiorów MKZ.
1. Kościół i klasztor reformatów powstał w XVII wieku. Ryc. ze zbiorów MKZ.
1. Kościół i klasztor reformatów powstał w XVII wieku. Ryc. ze zbiorów MKZ.
« 1 z 6 »

Reformaci zostali sprowadzeni na Śródkę w 1657 roku. Wiedli surowe życie: obowiązani byli do częstej modlitwy, umartwiania nad ciałem, zbierania jałmużny, nie posiadali żadnej własności. W XVII wieku bracia wznieśli klasztor i kościół. Zakon działał w tym miejscu przez blisko 150 lat. Po jego likwidacji klasztor służył jako szpital napoleoński, potem seminarium dla nauczycieli oraz Królewski Zakład dla Głuchoniemych.

Brama Poznania z lotu ptaka
×