2. Po rozbiórce umocnień na Ostrowie Tumskim i Śródce zachowała się brama Śluzy Katedralnej. Fot. Jarosław Tritt
2. Po rozbiórce umocnień na Ostrowie Tumskim i Śródce zachowała się brama Śluzy Katedralnej. Fot. Jarosław Tritt
2. Po rozbiórce umocnień na Ostrowie Tumskim i Śródce zachowała się brama Śluzy Katedralnej. Fot. Jarosław Tritt
« 2 z 3 »

Budynek jest jednym z elementów twierdzy, którą władze pruskie wzniosły w Poznaniu w XIX wieku. Tryb życia w mieście został podporządkowany jej funkcjom obronnym. Pierścień fortyfikacji otoczył także Śródkę, wstrzymując rozwój dzielnicy i pogarszając warunki bytowe jej mieszkańców.
Przepisy forteczne ograniczały możliwość remontu i budowy obiektów w twierdzy i jej sąsiedztwie. Tymczasem domy na Śródce, będące w złym stanie technicznym wymagały pilnych napraw. Ich właściciele kilkakrotnie wystosowali do władz petycje wskazując uciążliwości i problemy wynikające z panujących przepisów. Żądali rozbiórki bezużytecznych fortyfikacji, które ograniczały możliwości rozwoju Śródki. W efekcie zostały one zlikwidowane po 1910 r. Po rozbiórce Śluzy Katedralnej pozostał jej zachodni przyczółek. Dziś jest on częścią Bramy Poznania.

Brama Poznania z lotu ptaka
×