1. Ul. Ostrówek była często zalewana wodami powodziowymi - jak w 1888 roku. Fot. ze zbiorów MKZ.
1. Ul. Ostrówek była często zalewana wodami powodziowymi - jak w 1888 roku. Fot. ze zbiorów MKZ.
1. Ul. Ostrówek była często zalewana wodami powodziowymi - jak w 1888 roku. Fot. ze zbiorów MKZ.
« 1 z 2 »

W średniowieczu znajdowała się tu niewielka osada oddzielona od Śródki i Ostrowa Tumskiego wodami Cybiny. Rzeka stanowiła naturalne granice Ostrówka, który w XV wieku cieszył się niezależnością i własnymi prawami miejskimi. Była ona jednak także źródłem katastrofalnych powodzi, które często nękały najbliższą okolicę. W latach 1830 – 1909 woda wdarła się tu czternaście razy! Aby ustrzec się przed wysoką wodą, mieszkańcy Śródki czynnie zaangażowali się w budowę wałów przeciwpowodziowych, które zachowały się do dziś na południe od ul. Wyszyńskiego. Wykorzystano do tego materiał z umocnień ziemnych pochodzący z likwidowanych fortyfikacji.

Brama Poznania z lotu ptaka
×