2. Józef Struś leczy sułtana Sulejmana Wspaniałego. Ryc. ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej PAN.
2. Józef Struś  leczy sułtana Sulejmana Wspaniałego. Ryc. ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej PAN.
2. Józef Struś leczy sułtana Sulejmana Wspaniałego. Ryc. ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej PAN.
« 2 z 3 »

Władzę powinny pełnić osoby kompetentne i zasłużone. Z pewnością dlatego w XVI wieku mieszczanie poznańscy powierzyli dwukrotnie funkcję burmistrza Józefowi Strusiowi. Kształcił się on początkowo w Akademii Lubrańskiego, następnie w Akademii Krakowskiej oraz w Padwie, gdzie studiował medycynę. Jego porad lekarskich zasięgały słynne postaci epoki: król Zygmunt August, sułtan turecki Sulejman Wspaniały czy król hiszpański Filip II. Józef Struś był autorem „Traktatu o tętnie” – pierwszego na świecie opracowania poruszającego tą tematykę. Zmarł w Poznaniu, podczas epidemii dżumy, niosąc pomoc mieszkańcom miasta.

Brama Poznania z lotu ptaka
×