1. W kamienicy Pinoccich swoją rezydencję miał król Jan Kazimierz. Fot. Jarosław Tritt
1. W kamienicy Pinoccich swoją rezydencję miał król Jan Kazimierz. Fot. Jarosław Tritt
1. W kamienicy Pinoccich swoją rezydencję miał król Jan Kazimierz. Fot. Jarosław Tritt
« 1 z 2 »

Poznański rynek często wizytowali królowie. W kamienicy Pinoccich podczas potopu szwedzkiego w 1657 r. przebywał wraz ze swoim dworem Jan Kazimierz. Wówczas odbyła się w mieście międzynarodowa narada antyszwedzka. Podjęte decyzje miały znaczący wpływ na dalszy przebieg wojny. Efektywna strategia działania pozwoliła ostatecznie wyprzeć Szwedów z ziem polskich.

Brama Poznania z lotu ptaka
×