1. Pałac był luksusową siedzibą rodu Działyńskich. Na zapleczu mieścił się ogród. Fot. ze zb. WUOZ.
1. Pałac był luksusową siedzibą rodu Działyńskich. Na zapleczu mieścił się ogród. Fot. ze zb. WUOZ.
1. Pałac był luksusową siedzibą rodu Działyńskich. Na zapleczu mieścił się ogród. Fot. ze zb. WUOZ.
« 1 z 4 »

Pałac Działyńskich w XIX wieku, w okresie zaborów, stał się jednym z ośrodków życia narodowego miasta. Jego właściciel – hrabia Tytus Działyński – wyszedł z inicjatywą przedsięwzięć, które miały jednoczyć polską społeczność, rozwijać intelektualnie, kulturalnie, wzmacniać przedsiębiorczość. Wszyscy zainteresowani mogli więc wziąć udział w organizowanych w pałacu otwartych wykładach naukowych, koncertach, spektaklach teatralnych, a także w wystawach gospodarczych.

Brama Poznania z lotu ptaka
×