1. Ratusz był wyrazem ambicji mieszczan. Fot. ze zbiorów WUOZ
1. Ratusz był wyrazem ambicji mieszczan. Fot. ze zbiorów WUOZ
1. Ratusz był wyrazem ambicji mieszczan. Fot. ze zbiorów WUOZ.
« 1 z 14 »

Przebudowany w XVI wieku ratusz to jedna z najpiękniejszych budowli renesansowych w Polsce. Mieszkańcom Poznania zależało, aby zasiadające w nim władze w kompetentny sposób zarządzały miastem. Urzędnikom stawiano więc wysokie wymagania, miejsca w radzie powierzano zasłużonym i doświadczonym osobom. Wszystko po to, by zapewnić pomyślność miastu i jego mieszkańcom. Dekoracja fasady ratusza w wymowny sposób określa pożądane cechy urzędnika. Na parterze widnieją alegorie cnót, na piętrze bohaterowie świata antycznego stawiani jako wzór obywatela. Na fasadzie współcześnie upamiętniono także władców z dynastii Piastów i Jagiellonów. Po łacinie zapisano ponadczasowe sentencje. Jedna z nich głosi: Najlepsze z miast jest to, które posiada dobrych obywateli (Pitagoras), a inna Nie jest nic trudniejsze w sprawach ludzkich, niż dobrze rządzić (Dioklecjan).

Największą atrakcją ratusza są poznańskie koziołki. Zgodnie z legendą uratowały miasto przez pożarem. Ogień dostrzegł kucharz, który pobiegł za nimi na wieżę, gdzie zwierzęta dały popis walki.

Brama Poznania z lotu ptaka
×