1. Waga Miejska pełniła kluczową rolę podczas organizowanych w Poznaniu targów. Fot. Jarosław Tritt
1. Waga Miejska pełniła kluczową rolę podczas organizowanych w Poznaniu targów. Fot. Jarosław Tritt
1. Waga Miejska pełniła kluczową rolę podczas organizowanych w Poznaniu targów. Fot. Jarosław Tritt
« 1 z 4 »

Jednym z głównych źródeł dochodów mieszkańców Poznania był handel. Aby był on realizowany z poszanowaniem prawa, uczciwość kupców poddawano kontroli. W tym celu powstała waga miejska. Na parterze mieściły się urządzenia umożliwiające mierzenie i ważenie według określonych standardów. Od wartości sprzedanych towarów był pobierany podatek, który trafiał do kasy miasta.

Po przebudowie wagi w 1561 r. przez Giovanniego Baptystę Quadro na piętrze umieszczono reprezentacyjną salę, gdzie działał sąd. To kolejna instytucja, której funkcjonowanie związane było z potrzebami mieszkańców: prawa i sprawiedliwości.

Brama Poznania z lotu ptaka
×