1. To jedyny kościół protestancki w centrum Poznania, który nadal pełni swoje pierwotne funkcje. Fot. Jarosław Tritt
1. To jedyny kościół protestancki w centrum Poznania, który nadal pełni swoje pierwotne funkcje. Fot. Jarosław Tritt
1. To jedyny kościół protestancki w centrum Poznania, który nadal pełni swoje pierwotne funkcje. Fot. Jarosław Tritt

W 1886 roku wzniesiono w Poznaniu nietypowy budynek. Należał on do ewangelickiej wspólnoty staroluteran, która nie uznawała dokonanej na początku XIX wieku w Prusach unii Kościołów protestanckich. Członkowie tej grupy narażeni byli na represje ze strony władz, które określały ich mianem „separatystów”. Borykali się również z dotkliwym brakiem funduszy. Udało im się jednak zachować własną odrębność i zgromadzić niezbędne środki na działanie. Owocem tego była budowa skromnej poznańskiej świątyni.

Brama Poznania z lotu ptaka
×