1. Przez długi czas był to największy i najlepiej zorganizowany zakład przemysłowy w Poznaniu. Fot. ze zbiorów BU
1. Przez długi czas był to największy i najlepiej zorganizowany zakład przemysłowy w Poznaniu. Fot. ze zbiorów BU
1. Przez długi czas był to największy i najlepiej zorganizowany zakład przemysłowy w Poznaniu. Fot. ze zbiorów BU
« 1 z 2 »

Od połowy XIX wieku dynamicznie rosła w Poznaniu rola przemysłu. Polscy przedsiębiorcy śmiało inwestowali w nowe rozwiązania, wykorzystując osiągnięcia nauki i techniki. Wielu z nich postrzegało aktywność gospodarczą jako swój patriotyczny obowiązek. Wśród nich czołowe miejsce zajmował słynny poznański społecznik Hipolit Cegielski. Systematycznie rozbudowywał on swoją fabrykę maszyn i narzędzi rolniczych, którą z czasem przeniósł ze Starego Miasta w okolice ulicy Strzeleckiej.

Brama Poznania z lotu ptaka
×