1. Odeon był dużym kompleksem rozrywkowym złożonym z wielu budynków o rozmaitym przeznaczeniu. Fot. Jarosław Tritt
1. Odeon był dużym kompleksem rozrywkowym złożonym z wielu budynków o rozmaitym przeznaczeniu. Fot. Jarosław Tritt
1. Odeon był dużym kompleksem rozrywkowym złożonym z wielu budynków o rozmaitym przeznaczeniu. Fot. Jarosław Tritt

Wiek XIX był czasem rozkwitu tzw. ogródków koncertowych, które łączyły w sobie funkcje parkowe i rozrywkowe. Służyły one mieszkańcom jako miejsce odpoczynku i rekreacji. Powstawały zarówno poza miastem, jak i w jego obrębie. Jednym z pierwszych i największych tego typu przedsięwzięć w Poznaniu był założony w 1846 roku ogródek Odeon. Odwiedzający go mogli skorzystać z bogatej oferty spędzania wolnego czasu, m.in. koncertów i przedstawień teatralnych. Na jego terenie znajdowała się również kręgielnia i bardzo popularna w mieście piwiarnia.

Brama Poznania z lotu ptaka
×