1. W szpitalu zainstalowano pierwszą w Poznaniu windę. Fot. Jarosław Tritt
1. W szpitalu zainstalowano pierwszą w Poznaniu windę. Fot. Jarosław Tritt
1. W szpitalu zainstalowano pierwszą w Poznaniu windę. Fot. Jarosław Tritt

W latach osiemdziesiątych XIX wieku przybyłe ze Śląska siostry ze zgromadzenia św. Elżbiety rozpoczęły przy ulicy Łąkowej budowę domu zakonnego. Przez następne lata prowadziły pełną poświęcenia pracę wśród chorych i ubogich mieszkańców miasta, w szczególności dzieci. W związku z rosnącymi potrzebami w zakresie opieki zdrowotnej w Poznaniu elżbietanki zdecydowały się na budowę szpitala, która zakończyła się w 1909 roku. Przez lata swojej posługi ubogim mieszkańcom siostry nie otrzymywały wsparcia od poznańskiego magistratu, który znaczne fundusze przekazywał inicjatywom protestanckim. Z początku ludność polska była elżbietankom niechętna, uważała bowiem Ślązaczki za Niemki, popierające niemczyznę. Gdy jednak coraz więcej Polek wstępowało do zakonu, początkowa nieufność wobec sióstr ustąpiła wdzięczności za ich samarytańską posługę.

Brama Poznania z lotu ptaka
×