1. Popiersie postawiono za zgodą właściciela kamienicy, profesora Maksymiliana Studniarskiego. Fot. Jarosław Tritt
1. Popiersie postawiono za zgodą właściciela kamienicy, profesora Maksymiliana Studniarskiego. Fot. Jarosław Tritt
1. Popiersie postawiono za zgodą właściciela kamienicy, profesora Maksymiliana Studniarskiego. Fot. Jarosław Tritt
« 1 z 2 »

Przy niewielkiej śródmiejskiej uliczce wznosi się kamienica, na której szczycie znajduje się popiersie Mikołaja Kopernika. Nietypowe ulokowanie rzeźby wynikało z braku zgody władz pruskich na budowę pomnika w bardziej dostępnym miejscu. Inicjatorzy postawienia monumentu zamierzali opatrzyć go napisem: „Nicolaus Copernicus Polonus”. Wobec niepowodzenia oficjalnych starań Polacy zdecydowali się postawić kopię pomnika wielkiego astronoma bez rozgłosu, poza zasięgiem wzroku urzędników. W ten sposób udało się skutecznie ominąć niekorzystną decyzję administracyjną.

Brama Poznania z lotu ptaka
×