1. Wznoszone na początku XX wieku kamienice zrywały z dotychczasową nieco monotonną zabudową. Fot. Jarosław Tritt
1. Wznoszone na początku XX wieku kamienice zrywały z dotychczasową nieco monotonną zabudową. Fot. Jarosław Tritt
1. Wznoszone na początku XX wieku kamienice zrywały z dotychczasową nieco monotonną zabudową. Fot. Jarosław Tritt

Charakterystyczne dla tej części miasta są pochodzące z początku XX wieku nowoczesne kamienice czynszowe, znacznie wyższe od domów budowanych w Poznaniu wcześniej. Powstały one wskutek ożywienia budowlanego, jakie nastąpiło po zniesieniu fortyfikacji. Kamienice przy ulicy Kwiatowej i Łąkowej mają bogatą dekorację odwołującą się do różnych stylów historycznych oraz secesji. Ich indywidualny charakter wynikał z ambicji właścicieli, którzy chcieli uczynić z nich prestiżowe miejsca do mieszkania, co wiązało się z pobieraniem odpowiednio wysokich opłat za wynajem.

Brama Poznania z lotu ptaka
×