1. Trzykrotnie rozbudowywany gmach jest świadectwem zmian w budownictwie XIX-wiecznego Poznania. Fot. Jarosław Tritt
1. Trzykrotnie rozbudowywany gmach jest świadectwem zmian w budownictwie XIX-wiecznego Poznania. Fot. Jarosław Tritt
1. Trzykrotnie rozbudowywany gmach jest świadectwem zmian w budownictwie XIX-wiecznego Poznania. Fot. Jarosław Tritt

Na początku XIX wieku w mieście istniało jedno gimnazjum, które przyciągało bardzo wielu uczniów. Dlatego w 1834 roku dokonano podziału i z części szkoły utworzono ewangelickie, a więc prawie wyłącznie niemieckie, Gimnazjum Fryderyka Wilhelma. W zamierzeniu władz pruskich reorganizacja miała poprawić warunki kształcenia mieszkającym w Poznaniu Niemcom, a zarazem przyczynić się do osłabienia aktywności patriotycznej wśród polskiej młodzieży. Dzięki pracy wielu wybitnych pedagogów nauka w Gimnazjum stała na wysokim poziomie. Z biegiem lat w związku z germanizacją coraz większą rolę w programie szkolnym odgrywał język niemiecki i przedmioty mające kształtować uczucia prusko-patriotyczne. Uderzało to w polskich uczniów, którym niełatwo było otrzymać promocję do następnej klasy.

Brama Poznania z lotu ptaka
×