1. Liceum jest spadkobiercą ponad 700-letniej tradycji szkoły ad sanctam Mariam Magdalenam. Fot. Jarosław Tritt.
1. Liceum jest spadkobiercą ponad 700-letniej tradycji szkoły ad sanctam Mariam Magdalenam. Fot. Jarosław Tritt.
1. Liceum jest spadkobiercą ponad 700-letniej tradycji szkoły ad sanctam Mariam Magdalenam. Fot. Jarosław Tritt.

W połowie XIX wieku słynne poznańskie Gimnazjum nie mieściło się już w gmachu dawnej szkoły jezuickiej przy ulicy Gołębiej. Placówkę przeniesiono do nowego budynku przy placu Bernardyńskim. Wbrew staraniom władz pruskich przez znaczną część XIX wieku Gimnazjum, jako szkoła katolicka, utrzymywało wyraźnie polski charakter. W odpowiedzi na nasilenie polityki germanizacyjnej i usuwanie ze szkół języka polskiego rosło zaangażowanie młodzieży w działalność patriotyczną i samokształceniową. Z czasem coraz liczniejsze w zaborze pruskim tajne koła gimnazjalne połączono w jeden związek, którego centrala mieściła się w gimnazjum św. Marii Magdaleny. Poznańską szkołę ukończyło wielu wybitnych absolwentów, wśród nich niemal wszyscy czołowi wielkopolscy działacze społeczno-polityczni, artyści i naukowcy.

Brama Poznania z lotu ptaka
×