1. W XIX wieku na skwerze wzniesiono fontannę. Dziś znajduje się tu jej współczesna wersja. Fot. Jarosław Tritt
1. W XIX wieku na skwerze wzniesiono fontannę. Dziś znajduje się tu jej współczesna wersja. Fot. Jarosław Tritt
1. W XIX wieku na skwerze wzniesiono fontannę. Dziś znajduje się tu jej współczesna wersja. Fot. Jarosław Tritt

Decyzja władz pruskich o przekształceniu Poznania w twierdzę miała niekorzystny wpływ na stan zieleni miejskiej. Na niewielkim obszarze ściśniętym pierścieniem fortecznym zabrakło miejsca na parki i ogrody. W 1834 roku grupa polskich i niemieckich mieszkańców miasta, którym w szczególny sposób zależało na poprawie warunków życia w Poznaniu, założyła Towarzystwo do Upiększania Miasta i Jego Okolic. Staraniem tej organizacji rozpoczęto systematyczne nasadzanie drzew na miejskich placach i ulicach. Najstarszym, założonym jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku, zieleńcem w Poznaniu jest skwer, popularnie zwany Zielonymi Ogródkami. Od prawie dwustu lat służy on mieszkańcom Poznania jako znakomite miejsce wypoczynku.

Brama Poznania z lotu ptaka
×