1. W swojej mowie Paderewski wzywał Polaków do zaangażowania w odbudowę ojczyzny. Fot. ze zbiorów BU
1. W swojej mowie Paderewski wzywał Polaków do zaangażowania w odbudowę ojczyzny. Fot. ze zbiorów BU
1. W swojej mowie Paderewski wzywał Polaków do zaangażowania w odbudowę ojczyzny. Fot. ze zbiorów BU
« 1 z 2 »

W drodze do odzyskania niepodległości szczególnie ważną rolę odegrał poznański Bazar. W okresie zaborów w hotelu tym gościło wiele wybitnych osobistości polskiego życia narodowego. Przed I wojną światową w Bazarze odbywały się liczne zebrania patriotyczne i wiece protestacyjne, nieraz gwałtownie przerywane przez pruską policję. Pod koniec 1918 roku zatrzymał się tu wybitny pianista i polityk, Ignacy Jan Paderewski, którego płomienna przemowa wygłoszona 26 grudnia z okien hotelu była iskrą przyczyniającą się do wybuchu następnego dnia powstania wielkopolskiego. W Bazarze mieściła się też pierwsza siedziba dowództwa powstańczego.

Brama Poznania z lotu ptaka
×