1. Miejsce po zburzonej bramie stało się częścią Ringu w nowo powstałej Dzielnicy Zamkowej. Fot. Jarosław Tritt.
1. Miejsce po zburzonej bramie stało się częścią Ringu w nowo powstałej Dzielnicy Zamkowej. Fot. Jarosław Tritt.
1. Miejsce po zburzonej bramie stało się częścią Ringu w nowo powstałej Dzielnicy Zamkowej. Fot. Jarosław Tritt.
« 1 z 2 »

Otoczonemu pierścieniem fortecznym Poznaniowi połączenie ze światem zapewniało czternaście bram przeznaczonych dla ruchu pieszego i kołowego. Tylko trzy z nich otwarte były również w nocy. W połowie XIX wieku wzniesiono bramę twierdzy prowadzącą w kierunku Berlina. Od początku mocno utrudniała ona komunikację w mieście. Sytuację pogarszał szybko rosnący ruch pojazdów i pieszych w kierunku dworca kolejowego i zachodnich przemieść Poznania. Władze miejskie przez lata zabiegały o likwidację umocnień, które negatywnie wpływały na warunki życia w Poznaniu. Udało się to na początku XX wieku. Na oddanym przez wojsko obszarze mogło rozbudować się miasto.

Brama Poznania z lotu ptaka
×