1. W 1895 roku powołano państwową dyrekcję kolei w Poznaniu. Fot. ze zbiorów BU.
1. W 1895 roku powołano państwową dyrekcję kolei w Poznaniu. Fot. ze zbiorów BU.
1. W 1895 roku powołano państwową dyrekcję kolei w Poznaniu. Fot. ze zbiorów BU.

Początki kolei żelaznej w Wielkopolsce sięgają połowy XIX wieku. Z pierwszą inicjatywą wystąpiły miejscowe środowiska polskie, które dążyły do połączenia Poznania z Berlinem i Warszawą. O kształcie poznańskiego węzła kolejowego zadecydowały jednak względy polityczno-militarne. To wojsko miało decydujący wpływ na przebieg poszczególnych linii, a także usytuowanie pierwszego i późniejszych dworców kolejowych poza murami twierdzy. W ciągu dwóch dekad wybudowano wygodne połączenia Poznania ze Szczecinem, Wrocławiem i Berlinem. Był to niewątpliwy przełom cywilizacyjny dla miasta i jego mieszkańców.

Brama Poznania z lotu ptaka
×