1. Koszary wybudowano obok biegnącej kiedyś w tym miejscu wojskowej bocznicy kolejowej. Fot. Jarosław Tritt
1. Koszary wybudowano obok biegnącej kiedyś w tym miejscu wojskowej bocznicy kolejowej. Fot. Jarosław Tritt
1. Koszary wybudowano obok biegnącej kiedyś w tym miejscu wojskowej bocznicy kolejowej. Fot. Jarosław Tritt

Dla zapewnienia stacjonującemu w Poznaniu wojsku schronienia i zaopatrzenia potrzebna była odpowiednia infrastruktura. Choć już od końca XVIII wieku władze pruskie zaczęły koncentrować się na rozwoju budownictwa wojskowego, to przez następne kilkadziesiąt lat nie rozwiązały problemu zakwaterowania żołnierzy, których liczba w mieście stale rosła. Aby poprawić sytuację, w drugiej połowie XIX wieku wzniesiono nowe budynki koszarowe, m.in. kompleks koszar artyleryjskich.

Brama Poznania z lotu ptaka
×