1. System podziemny schronu składał się m.in. z chodników przeciwminowych. Fot. Jarosław Tritt
1. System podziemny schronu składał się m.in. z chodników przeciwminowych. Fot. Jarosław Tritt
1. System podziemny schronu składał się m.in. z chodników przeciwminowych. Fot. Jarosław Tritt

To jeden z niewielu zachowanych do dziś elementów umocnień wewnętrznego pierścienia twierdzy poznańskiej znajdujących się po lewej stronie Warty. Niegdyś był to schron bojowy, stanowiący część Bastionu IV Colomb, nazwanego tak na cześć dowódcy stacjonującego w Poznaniu V Korpusu Armijnego, Friedricha Augusta von Colomba. W czasie wydarzeń Wiosny Ludów generał ten zapisał się negatywnie w pamięci polskich mieszkańców Poznania jako zwolennik twardych metod przywracania porządku w mieście. Poparcie udzielone przez Polaków ruchowi niepodległościowemu zmobilizowało władze pruskie do dalszej rozbudowy obiektów fortyfikacyjnych w Poznaniu.

Brama Poznania z lotu ptaka
×