1. W kinie Apollo obradowały komisje Sejmu Dzielnicowego. Fot Jarosław Tritt
1. W kinie Apollo obradowały komisje Sejmu Dzielnicowego. Fot Jarosław Tritt
1. W kinie Apollo obradowały komisje Sejmu Dzielnicowego. Fot Jarosław Tritt
« 1 z 2 »

Przegrana Niemców w I wojnie światowej wzbudziła nadzieje niepodległościowe wśród polskich mieszkańców Poznania. Stolica Wielkopolski stała się centrum wydarzeń politycznych, które zadecydowały o przyszłości całego zaboru pruskiego. Na początku grudnia 1918 roku w tym miejscu obradował Sejm Dzielnicowy, parlament złożony z przedstawicieli ludności polskiej zamieszkującej ówczesne ziemie należące do Prus. W tym czasie nie było jeszcze przesądzone, w którym państwie, polskim czy niemieckim, znajdzie się Wielkopolska. Prawo wyborcze do Sejmu po raz pierwszy w polskiej historii otrzymały kobiety. Izba obradowała zaledwie 3 dni, ale owocem jej prac było wezwanie do przyłączenia ziem zaboru pruskiego do odradzającej się Polski.

Brama Poznania z lotu ptaka
×