2. Do kina Apollo prowadzi zabytkowy ciąg pieszy, którego początki sięgają 1846 roku. Fot. Jarosław Tritt
2. Do kina Apollo prowadzi zabytkowy ciąg pieszy, którego początki sięgają 1846 roku. Fot. Jarosław Tritt
2. Do kina Apollo prowadzi zabytkowy ciąg pieszy, którego początki sięgają 1846 roku. Fot. Jarosław Tritt
« 2 z 2 »

Przegrana Niemców w I wojnie światowej wzbudziła nadzieje niepodległościowe wśród polskich mieszkańców Poznania. Stolica Wielkopolski stała się centrum wydarzeń politycznych, które zadecydowały o przyszłości całego zaboru pruskiego. Na początku grudnia 1918 roku w tym miejscu obradował Sejm Dzielnicowy, parlament złożony z przedstawicieli ludności polskiej zamieszkującej ówczesne ziemie należące do Prus. W tym czasie nie było jeszcze przesądzone, w którym państwie, polskim czy niemieckim, znajdzie się Wielkopolska. Prawo wyborcze do Sejmu po raz pierwszy w polskiej historii otrzymały kobiety. Izba obradowała zaledwie 3 dni, ale owocem jej prac było wezwanie do przyłączenia ziem zaboru pruskiego do odradzającej się Polski.

Brama Poznania z lotu ptaka
×