1. Okazała siedziba Towarzystwa została wzniesiona w 1897 roku. Fot. Jarosław Tritt
1. Okazała siedziba Towarzystwa została wzniesiona w 1897 roku. Fot. Jarosław Tritt
1. Okazała siedziba Towarzystwa została wzniesiona w 1897 roku. Fot. Jarosław Tritt
« 1 z 2 »

Na początku XIX wieku wybuchł w Poznaniu wielki pożar, który pochłonął połowę zabudowy miasta. Aby w przyszłości zminimalizować straty mieszkańców spowodowane działaniem żywiołu, powołano do życia specjalną instytucję, której zadaniem było ubezpieczanie od ognia wszystkich budynków w mieście. Każdy właściciel nieruchomości w Poznaniu miał obowiązek wykupienia stosownej polisy ubezpieczeniowej. Towarzystwo stało się jednym z czołowych tego rodzaju przedsiębiorstw w Prusach.

Brama Poznania z lotu ptaka
×