2. Na elewacji gmachu umieszczono płaskorzeźby symbolizujące handel i rolnictwo. Fot. Jarosław Tritt
2. Na elewacji gmachu umieszczono płaskorzeźby symbolizujące handel i rolnictwo. Fot. Jarosław Tritt
2. Na elewacji gmachu umieszczono płaskorzeźby symbolizujące handel i rolnictwo. Fot. Jarosław Tritt
« 2 z 3 »

Na początku XIX wieku władze pruskie wyznaczyły Wielkopolsce rolę spichlerza dla nierolniczych prowincji państwa. Nowoczesne gospodarowanie wymagało jednak dużych nakładów pieniężnych. Wśród poznańskiego ziemiaństwa zrodził się więc pomysł utworzenia instytucji, która wsparłaby finansowo jego działalność i pozwoliła na pozbycie się rosnącego zadłużenia. W 1821 roku powstało Ziemstwo Kredytowe, które było pierwszą tego typu placówką na ziemiach polskich. W połowie XIX wieku władze pruskie zlikwidowały instytucję z powodu jej wyraźnie polskiego charakteru. Zastąpiono ją organizacją niemiecką, której siedzibę ulokowano z czasem wśród budowli Dzielnicy Cesarskiej.

Brama Poznania z lotu ptaka
×