1. W chwili ukończenia był to jeden z najwspanialszych budynków pocztowych na ziemiach polskich. Fot. ze zbiorów BU
1. W chwili ukończenia był to jeden z najwspanialszych budynków pocztowych na ziemiach polskich. Fot. ze zbiorów BU
1. W chwili ukończenia był to jeden z najwspanialszych budynków pocztowych na ziemiach polskich. Fot. ze zbiorów BU
« 1 z 2 »

Pocztę ulokowano w tym miejscu już pod koniec XVIII wieku. Był to pierwszy gmach urzędowy wzniesiony na terenie pruskiego nowego miasta. W XIX wieku rosło znaczenie Poznania w europejskim systemie szlaków komunikacyjnych. Dla obsługi zwiększonego ruchu w 1883 roku w miejsce starego urzędu pocztowego wzniesiono nowy monumentalny gmach, który w XX wieku poddano kolejnej przebudowie. Wraz z postępem technicznym i rozwojem społecznym unowocześniały się też usługi pocztowe. Dyliżanse zastąpiła kolej, pojawił się telegraf, a od 1885 roku mieszkańcy Poznania mogli podłączyć się do sieci telefonicznej.

Brama Poznania z lotu ptaka
×