1. Środki na budowę gmachu Konsystorza pochodziły z budżetu państwa pruskiego. Fot. Jarosław Tritt
1. Środki na budowę gmachu Konsystorza pochodziły z budżetu państwa pruskiego. Fot. Jarosław Tritt
1. Środki na budowę gmachu Konsystorza pochodziły z budżetu państwa pruskiego. Fot. Jarosław Tritt

Na początku XIX wieku z woli króla Fryderyka Wilhelma III utworzono w Prusach Kościół Ewangelicko-Unijny, jednoczący wyznawców luteranizmu i kalwinizmu. Najwyższą instytucją kościelną w prowincji poznańskiej był Królewski Konsystorz Ewangelicki. Dbał on o potrzeby miejscowych ewangelików, w zdecydowanej większości Niemców, dążąc do zwiększenia znaczenia protestantyzmu w mieście. W tym celu inicjował przedsięwzięcia o charakterze społecznym i rozbudowywał struktury kościelne. Przykładem tego było wzniesienie w 1894 roku nowej siedziby Konsystorza.

Brama Poznania z lotu ptaka
×