1. Siedziba pruskiej administracji podatkowej pochodzi z 1884 roku. Fot. Jarosław Tritt
1. Siedziba pruskiej administracji podatkowej pochodzi z 1884 roku. Fot. Jarosław Tritt
1. Siedziba pruskiej administracji podatkowej pochodzi z 1884 roku. Fot. Jarosław Tritt

Władze pruskie dbały o to, by mieszkańcy Poznania sumiennie i terminowo wywiązywali się z nałożonych na nich przez państwo obciążeń finansowych. Znaczna część pozyskiwanych w ten sposób środków szła na pokrycie kosztów utrzymania rosnącej administracji. Nieraz spotykało się to z niezadowoleniem wśród ludności, która uznawała ściągane od niej podatki za zbyt wysokie. Tych, którzy ociągali się z terminowym płaceniem, urzędnicy pruscy karali grzywnami bądź też pozywali przed sądy.

Brama Poznania z lotu ptaka
×