1. Obecność instytucji w przestrzeni Poznania była ważnym elementem polsko-pruskiej gry o miasto. Fot. Jarosław Tritt.
1. Obecność instytucji w przestrzeni Poznania była ważnym elementem polsko-pruskiej gry o miasto. Fot. Jarosław Tritt.
1. Obecność instytucji w przestrzeni Poznania była ważnym elementem polsko-pruskiej gry o miasto. Fot. Jarosław Tritt.
« 1 z 4 »

W ciągu XIX wieku śródmieście Poznania wzbogaciło się o kluczowe dla Polaków instytucje, które mimo niesprzyjającej polityki władz pruskich rozwijały działalność na polu kulturalno-naukowym i społeczno-gospodarczym. Nadały one również nowy wymiar przestrzeni publicznej Poznania. Biblioteka Raczyńskich, Bazar i PTPN stały się symbolem wytrwałej pracy na rzecz budowy nowoczesnego społeczeństwa polskiego. Był to ciąg wspierających się wzajemnie instytucji, które stały się nieformalnym ośrodkiem „polskiej władzy” w Poznaniu.

Brama Poznania z lotu ptaka
×