2. Do biblioteki przylegał budynek, w którym zamierzano urządzić galerię obrazów Atanazego Raczyńskiego. Fot. WUOZ.
2. Do biblioteki przylegał budynek, w którym zamierzano urządzić galerię obrazów Atanazego Raczyńskiego. Fot. WUOZ.
2. Do biblioteki przylegał budynek, w którym zamierzano urządzić galerię obrazów Atanazego Raczyńskiego. Fot. WUOZ.
« 2 z 4 »

W ciągu XIX wieku śródmieście Poznania wzbogaciło się o kluczowe dla Polaków instytucje, które mimo niesprzyjającej polityki władz pruskich rozwijały działalność na polu kulturalno-naukowym i społeczno-gospodarczym. Nadały one również nowy wymiar przestrzeni publicznej Poznania. Biblioteka Raczyńskich, Bazar i PTPN stały się symbolem wytrwałej pracy na rzecz budowy nowoczesnego społeczeństwa polskiego. Był to ciąg wspierających się wzajemnie instytucji, które stały się nieformalnym ośrodkiem „polskiej władzy” w Poznaniu.

Brama Poznania z lotu ptaka
×