1. Z tyłu budynku znajdował się wielki plac na którym odbywały się przeglądy pruskiego wojska. Fot. ze zbiorów BU
1. Z tyłu budynku znajdował się wielki plac na którym odbywały się przeglądy pruskiego wojska. Fot. ze zbiorów BU
1. Z tyłu budynku znajdował się wielki plac na którym odbywały się przeglądy pruskiego wojska. Fot. ze zbiorów BU
« 1 z 2 »

Rozbiory zapoczątkowały pruską obecność wojskową w Poznaniu. Miastu przypadła strategiczna rola w systemie obronnym Prus, który zakładał gotowość do odparcia zbrojnego uderzenia ze wschodu. Poznań stał się odtąd miejscem stacjonowania wielotysięcznej armii (V Korpusu Armijnego), której dowództwo ulokowano w bardzo eksponowanym punkcie miasta. Wzniesiony w 1889 roku gmach Naczelnego Dowództwa stanowił z jednej strony kompozycyjne zamknięcie ówczesnej ulicy Wilhelmowskiej, z drugiej zaś najbardziej reprezentacyjny budynek w obejmującej północ miasta dzielnicy koszar i magazynów wojskowych.

Brama Poznania z lotu ptaka
×