1. Kościół karmelitów stoi na osi dzisiejszych alei Karola Marcinkowskiego. Ryc. ze zb. WUOZ.
1. Kościół karmelitów stoi na osi dzisiejszych alei Karola Marcinkowskiego. Ryc. ze zb. WUOZ.
1. Kościół karmelitów stoi na osi dzisiejszych alei Karola Marcinkowskiego. Ryc. ze zb. WUOZ.
« 1 z 4 »

Pierwszy kościół w Polsce pod wezwaniem św. Józefa i sanktuarium tegoż Świętego powstało w XVII wieku dzięki hojności i ambicji fundatorów. Magnaci i bogaci mieszczanie chętnie przekazywali znaczące fundusze na budowę świątyni wzorowanej na karmelitańskich kościołach Rzymu. Lokalizacja kościoła łączyła się z przepisami zakonnymi. Miał być położony na przedmieściach i na wzgórzu – tak, aby wierni zmierzali do niego w górę.

Zakonnicy wiedli skromne i pustelnicze życie. Zachęcali wiernych do duchowego rozwoju i dążenia do doskonałości. Rola klasztoru Karmelitów w życiu miasta była ogromna. Gdy w 1801 władze pruskie próbowały zlikwidować świątynię, poznaniacy dzień i noc przez tydzień ją bronili.

Brama Poznania z lotu ptaka
×