1. Kościół św. Wojciecha to przykład połączenia dwóch stylów architektury - gotyku i renesansu. Fot. Zbigniew Szmidt.
1. Kościół św. Wojciecha to przykład połączenia dwóch stylów architektury - gotyku i renesansu. Fot. Zbigniew Szmidt.
1. Kościół św. Wojciecha to przykład połączenia dwóch stylów architektury - gotyku i renesansu. Fot. Zbigniew Szmidt.
« 1 z 5 »

Kościół św. Wojciecha był pierwszym kościołem parafialnym powstającego w XIII wieku miasta. Mieszczanie do niego uczęszczający nieustannie udoskonalali budowlę, podążając za aktualnymi stylami w architekturze. Początkowo drewniany kościół został w XV wieku przebudowany na gotycką świątynię, a następnie – wraz ze wzrostem liczby wiernych i hojności fundatorów – rozbudowany w stylu renesansowym. Kościół był znakomitym przykładem adoptowania nowych rozwiązań architektonicznych – w gotycką bryłę świątyni wkomponowano elementy architektury renesansowej.

W krypcie spoczywają najwybitniejsi Wielkopolanie, wśród których wymienić można: gen. Jana Henryka Dąbrowskiego – twórcę Legionów Polskich we Włoszech, Józefa Wybickiego – autora hymnu polskiego, Karola Marcinkowskiego – wybitnego lekarza i działacza społecznego, Feliksa Nowowiejskiego – wybitnego kompozytora, twórcę Roty.

Brama Poznania z lotu ptaka
×