1. Niegdyś w miejscu placu znajdował się rozległy staw nad strumieniem Bogdanki. Ryc. ze zb. WUOZ.
1. Niegdyś w miejscu placu znajdował się rozległy staw nad strumieniem Bogdanki. Ryc. ze zb. WUOZ.
1. Niegdyś w miejscu placu znajdował się rozległy staw nad strumieniem Bogdanki. Ryc. ze zb. WUOZ.
« 1 z 3 »

Plac Wielkopolski to symbol przemian zachodzących w mieście. Początkowo było tu przedmieście zwane Glinki. Z podmokłego terenu przy rzece Bogdance w pobliżu młyna wydobywano glinę niezbędną do produkcji cegieł w budującym się średniowiecznym mieście. U progu XIX wraz z przebudową miasta i wyjściem zabudowy miejskiej poza dawne muru, stworzono tu skwer otoczony drzewami. W kolejnych latach zasypano staw w północnej części parku. Powstały w ten sposób plac zwany był od nazwiska właścicieli placem Sapieżyńskim. Funkcjonowała tu pierwsza w mieście kawiarnia. Od lat 70. XIX wieku główną część przestrzeni zajmuje targowisko.

Brama Poznania z lotu ptaka
×