Jak Czarniecki do Poznania…

350 lat od wydarzeń upamiętnionych w hymnie narodowym stało się przyczynkiem do próby odpowiedzi na pytanie jak wyglądał potop szwedzki w Poznaniu i Wielkopolsce? Artykuły prezentują ważne wydarzenia z kampanii wojennej związane z duńską batalią Stefana Czarnieckiego oraz pobytem króla Jana Kazimierza w Poznaniu.

  1. Wstęp
  2. dr hab. Bernard Piotrowski, Duńska batalia Stefana Czarneckiego
  3. dr hab. Zbigniew Pilarczyk, Ewolucja postawy szlachty wielkopolskiej wobec potopu szwedzkiego 1655-1656
  4. dr Igor Kraszewski, Stolica po raz ostatni, czyli jak Szwedzi uczynili z Poznania siedzibę dworu królewskiego
  5. Dorota Matyaszczyk, Boże igrzysko, czyli Wielkopolska w okresie potopu szwedzkiego w sztuce
  6. dr hab. Marceli Kosman, Wielkopolska w „Potopie” Henryka Sienkiewicza
Brama Poznania z lotu ptaka
×