Przemysłowie wielkopolscy

750-lecie śmierci Przemysła I i urodzin Przemysła II stało się okazją do przypomnienia postaci wielkopolskich władców z dynastii Piastów. W publikacji poruszono także tematykę związaną z poznańskim zamkiem królewskim. Osobny blok referatów dotyczy materialnych pamiątek, które zachowały się po Przemysłach.

Przemysłowie wielkopolscy

 1. Wstęp
 2. dr hab. Jacek Wiesiołowski, Rola zamku książęcego dla miasta lokacyjnego
 3. dr Tomasz Ratajczak, Średniowieczny zamek królewski w Poznaniu. Uwagi na temat chronologii i genezy architektury
 4. Zbigniew Karolczak, Zamek królewski w Poznaniu w świetle badań archeologicznych
 5. dr Igor Kraszewski, Powiązania dynastyczne Piastów wielkopolskich
 6. dr hab. Jerzy Strzelczyk, Rola kobiet w kulturze europejskiej
 7. Zygmunt Dolczewski, Znaczące wydarzenia historyczne na zamku królewskim w Poznaniu
 8. dr hab. Jadwiga Krzyżaniakowa, Ostatni Piastowie wielkopolscy – próba oceny
 9. Dorota Matayaszczyk, Szlak Królewski w Wielkopolsce: od Mieszka III Srarego do Przemysła II
 10. dr hab. Wojciech Suchocki, Śmierć Przemysła według Matejki
 11. Tadeusz Jeziorowski, Pieczęć królewska Przemysła II. U genezy Orła Białego – herbu państwa
 12. dr Witold Garbaczewski, Autentyki i falsyfikaty, czyli zamieszanie z monetami Przemysłów wielkopolskich
 13. Agnieszka Murawska, Pieczęcie Piastów wielkopolskich
 14. Zofia Wojciechowska, Dokumenty w średniowieczu
Brama Poznania z lotu ptaka
×