Tu się Polska zaczęła…

Publikacja poświęcona najstarszym dziejom Poznania związanym z Ostrowem Tumskim i Śródką. Artykuły dotyczą budowy poznańskiego grodu, palatium i katedry, problematyki kształtowania się polskiej państwowości oraz chrześcijaństwa na naszych ziemiach.

tu się zaczeła Polska

  1. Wstęp
  2. Najstarsze dzieje Poznania
  3. Początki organizacji Kościoła polskiego
  4. Poznań jako miasto stołeczne i rezydencjalne
  5. Początki chrześcijaństwa w Polsce
  6. Środka i Ostrówek w dziejach Poznania
  7. Nieznana Akademia Lubranskiego w Poznaniu
  8. Zbiory Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
  9. Najstarsza polska relikwia, miecz sw. Piotra z katedry poznanskiej
  10. Dlaczego tak krótko, wystawa z okazji Dni ostrowa Tumskiego i Środki
Brama Poznania z lotu ptaka
×