X wiekObraz ze zbiorów www.polona.pl

Mieszko I

Dobrawa

XIII wiekRyc. Radosław Barek, Wydawnictwo Miejskie Posnania.

Przemysł II

XVI wiekObraz ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Jan Lubrański

Jan Baptysta Quadro

Józef Struś

Wawrzyniec Goślicki

XVIII wiekObraz ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Tymoteusz Gorzeński

XIX wiekObraz ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Akiva Eger

Konstancja Raczyńska

Karol Marcinkowski

Hipolit Cegielski

Bibianna Moraczewska

XX wiekZdjęcie ze zbiorów Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Ignacy Jan Paderewski

Brama Poznania z lotu ptaka
×