Pisarka i społeczniczka pochodząca z zasłużonej wielkopolskiej rodziny ziemiańskiej. W Poznaniu prowadziła z bratem, Jędrzejem Moraczewskim, salon literacko-naukowy. Była zwolenniczką idei łączących patriotyzm z demokratyzmem. Utrzymywała kontakty z kręgami emigracyjnym i pośredniczyła w nielegalnym kolportażu wydawnictw politycznych do zaboru rosyjskiego. Organizowała pomoc rannym uczestnikom powstań z roku 1848 oraz 1863. Jedna z prekursorek ruchu emancypacyjnego na ziemiach polskich.

Brama Poznania z lotu ptaka
×