Należał do najwybitniejszych przedstawicieli poznańskiej pracy organicznej – metody przeciwstawiania się antypolskiej polityce państwa pruskiego na drodze pokojowej, prowadzącej przez rozwój społeczno-gospodarczy ludności polskiej. Był pedagogiem, który wskutek represji władz pruskich stracił pracę i zajął się najpierw handlem, a później produkcją maszyn i narzędzi rolniczych. Systematycznie rozbudowywał swoją fabrykę, która była największym i najlepiej zorganizowanym zakładem przemysłowym w XIX-wiecznym Poznaniu.

Brama Poznania z lotu ptaka
×