Ten żyjący w XVI wieku włoski architekt jest autorem planu przebudowy poznańskiego ratusza w stylu renesansowym. Poznań przeżywał wówczas okres rozwoju, a ratusz, jako najważniejszy budynek w mieście, musiał swoim wyglądem odpowiadać aspiracjom bogacącego się patrycjatu. Quadro osiadł w stolicy Wielkopolski, przyjął obywatelstwo miejskie i ożenił się z poznanianką, Barbarą Sztametówną. Oprócz przebudowy ratusza, jego dziełem był również projekt budynku Wagi Miejskiej, a także liczne kamienice przy Starym Rynku.

Brama Poznania z lotu ptaka
×